Velkommen til min Blogg!

Her kommer jeg til å skrive om tanker og følelser jeg har, legge inn oppdateringer når det gjelder håndarbeidsprosjekter jeg holder på med... Ja, litt av hvert...

torsdag 30. oktober 2008

Snø!


Ja, så har det skjedd! Årets første snø har kommet, og det fortsetter å komme... Og i år som i alle år kommer snøen som kvelden på julekjerringa. Flere blir overrasket og er sene med å skifte fra sommerdekk til vinterdekk på bilene og dermed oppstår det kaos på veiene her i sør... Ser ut som om vi aldri kommer til å lære den leksen! Men tror nok ikke at denne snøen kommer til å bli liggende så veldig lenge, den kommer nok til å forsvinne i løpet av dagen, mye tyder på det...

"Snø (eller sne) er gjennomsiktige krystaller av is som er dannet rundt små partikler i atmosfæren. Når temperaturen er under frysepunktet blir regndråper omdannet til snøkrystaller i de høyere luftlagene, og de vil fortsette å være snøkrystaller helt til de kommer til en høyde der temperaturen er over frysepunktet. "

"Snø dannes vanligvis når vanndamp går gjennom deposisjon høyt i troposfæren ved temperaturer under 0°C. De enkelte snøfillene fester seg til hverandre, og når snøflakene er tunge nok faller de ut av skyen. Omtrent all nedbør (utenfor tropiske strøk) blir dannet som snø. Er det kaldt nok i luftlagene under skyen vil nedbøren falle til bakken som snø, men er temperaturen høy nok (minst 2 grader (ca.) over null), vil snøen smelte og bli regn. Smelteprosessen trekker riktignok latent varme ut av luften rundt, slik at lufttemperaturen minker og sjansen for at etterfølgende snø skal nå bakken blir større.
Den ideelle temperaturen for snø er omkring og litt under 0°C, og ikke kaldere."

De to siste avsnittene er hentet fra Wikipedia...

Ingen kommentarer: